secretariaat@basisschoolboseind.be

011 64 08 08

Dagplanning

Hoe ziet een schooldag eruit?

Een schooldag start om 08:30 en duurt tot 15:30. Op woensdag eindigen we om 12:10.
Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen naar huis, of ze blijven eten op school.

DAGPLANNING IN DETAIL:

Tijd Opmerking
schoolpoort open 08:15 toezicht voorzien
start lessen 08:30 2 lestijden
speeltijd 10:00 - 10:15 L1-2-3 en K2-3
10:15 - 10:30 L4-5-6 en Kin-K1
vervolg lessen 10:15 of 10:30 2 lestijden
middagpauze 12:10
start lessen 13:30 1 lestijd
speeltijd 14:20 - 14:35 gezamenlijk
vervolg lessen 14:35 1 lestijd
bel 15:30 naar huis / opvang

PELTER KIDS: Buitenschoolse kinderopvang

Voor en na schooltijd kan je je kind naar de buitenschoolse opvang brengen als je aangemeld bent.
Dit kan ’s ochtends vanaf 06:30 en ’s avonds tot 18:30.
De opvang wordt georganiseerd door de gemeente Pelt: meer info vind je hier.