secretariaat@basisschoolboseind.be

011 64 08 08

Schoolbestuur

Vrije Basisschool Boseind maakt deel uit van de Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Neerpelt (VZW SKB Neerpelt).

Ons schooladres is tevens de maatschappelijke zetel van de gemeenschap.

OVERKOEPELEND SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Leden van het overkoepelend schoolbestuur:

  • Voorzitter: Leon Houben
  • Secretaris: Jean Smeets
  • Leden: Jean Hendrikx, Eliane Maesen, Marleen De Laat, Jozef Verbeek, Rafael Geens, Eric Pellens en Henri Winters

PLAATSELIJK SCHOOLBESTUUR (ADVISERENDE BESTUURSCOMMISSIE)

Het plaatselijk schoolbestuur geeft advies naar het overkoepelend schoolbestuur.

Leden van het plaatselijk schoolbestuur:

  • Voorzitter: Leon Houben
  • Leden: Marleen De Laat, Jos Winters, Elke Stevens en Chris Baeten