secretariaat@basisschoolboseind.be

011 64 08 08

Schoolafspraken

Goede afspraken maken goede vrienden.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste afspraken: zaken waar je elke dag mee te maken hebt, of die wij belangrijk vinden.

De leerlingen van de lagere school krijgen bij de start van hun schoolloopbaan ook een afsprakenboekje, met 10 heldere thema’s: elke maand zetten we 1 thema in de kijker.

Onze deur staat open

We zeggen het vaak, maar we menen het ook! Kom binnen als je met iets zit of wanneer je iets wilt bespreken.

Afspraken en regels zijn nodig, maar zonder een gesprek lukt het niet. Samen school maken, daar geloven we in. Spring dus gerust binnen, of maak een afspraak met de klasleerkracht, het secretariaat of de directie.

Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Naast de lessen bewegingsopvoeding, zwemmen en de vele sportactiviteiten, schenken we in onze school ook heel wat aandacht aan gezonde voeding. In de klas komt dit onderwerp regelmatig aan bod en tijdens activiteiten als het ‘gezond ontbijt’ zetten we de theorie om in praktijk.

Daarnaast zijn er ook enkele eenvoudige afspraken die we elke dag toepassen:

 • Neem een drinkbeker met water mee naar school om tijdens de dag voldoende te drinken.
 • Als tussendoortje in de voormiddag kies je iets dat gezond is: een stuk fruit of een gezonde (droge) koek. Snoep laat je thuis.
 • In de namiddag heb je genoeg met water: we eten dan niets meer.

Leerlingen die op school blijven eten, mogen ‘s middags ook fruitsap of een melkje drinken. Meer info over het middageten vind je hier.

Gezellig druk

De schoolpoort is een ontmoetingsplek. Elke dag wandelen meer dan 500 kleuters en leerlingen via de poort de speelplaats op. Ouders en grootouders praten gezellig na, of vinden er een moment om de juf/meester aan te spreken.

Met volgende afspraken proberen we het een in die drukte ook gezellig én veilig te houden voor iedereen:

 • Rode doorloop zone: zowel bij de schoolpoort van het lager als de kleuters is er een rode, gearceerde zone afgebakend. Hier mag je je kind afzetten, maar je blijft er zelf niet stilstaan.
 • Aan het einde van de voor- en namiddag gaan onze leerlingen terug naar huis:
  • kleuters: je mag je kind ophalen op de stip bij de juf.
  • lager: de leerlingen verlaten de school in 2 shiften. Eerst de fietsers, nadien de voetgangers. Denk eraan om iedereen voldoende ruimte te geven: blokkeer geen doorgang/voetpad.
  • oversteken: twee gemachtigd opzichters zorgen ervoor dat je de weg veilig kan oversteken.
 • Honden zijn niet toegelaten op de speelplaats.

Veiligheid boven alles

In september ontving onze school de zilveren verkeersmedaille van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Daar zijn we natuurlijk heel fier op!

Samen proberen we deze prijs alle eer aan te doen door volgende afspraken te na te leven:

 • Autoluwe schoolomgeving. Indien mogelijk maak je de verplaatsing naar school te voet, met de step of (loop)fiets. We hebben op elke speelplaats voldoende fietsenstalling waar je fiets overdag veilig kan blijven staan.
 • Fiets in orde? Controleer voor je naar school komt of je remmen, licht, bel, … werken.
 • Helm op! Spreekt voor zich, toch?
 • Fluo top! Zorg ervoor dat je gezien wordt: zet je licht aan zodra het schemert/mistig is, en doe een fluo vestje aan.

PARKEREN EN STILSTAAN in onze schoolomgeving?
Raadpleeg dit kaartje met alle informatie en afspraken.

Samen spelen: ook buiten de schooluren

Op beide speelplaatsen verzorgen leerkrachten toezicht vanaf 15 minuten voor aanvang van de lessen: ‘s ochtends vanaf 08.15 uur en ‘s middags vanaf 13.15 uur.

Tijdens de middagpauze schakelen we vrijwilligers in, om toezicht te houden in de eetzaal en op de speelplaats.

 

Openbaar plein

De speelplaats van de lagere school is een openbaar plein. Dit betekent dat je er ook buiten de schooltijden (08.15 uur tot 15.30 uur (woe tot 12.10 uur)) kan komen spelen. De kleuterspeelplaats is privé-terrein en niet publiek toegankelijk.

Let wel: vanuit de school wordt er geen toezicht voorzien buiten de schooltijden. De toegang is op eigen risico.

De schoolverzekering dekt ongevallen op weg van en naar school (kortste route). Daarom zijn leerlingen die na school op de openbare speelplaats willen komen spelen VERPLICHT om na de bel eerst naar huis te gaan.

Geen honden op de speelplaats

Als je je kleuter afhaalt bij de stip, laat je hond dan buiten de poort. Dit voor ieders veiligheid.

Milieu: kies bewust

Sorteren en recycleren: twee begrippen die iedereen kent. Maar als je bewust kiest, hoeft het zover zelfs niet te komen: voorkomen is immers beter dan genezen.

Kies daarom voor:

 • Een brooddoos in plaats van plastic folie rond je middagmaal.
 • Een drinkbeker in plaats van een wegwerpfles om je water mee naar school te nemen. Je kan je beker op verschillende plekken hervullen.
 • Een stuk fruit dat niet verpakt moet worden om het mee naar school te nemen. Is dit wel nodig, kies dan voor een duurzame oplossing.
 • De fiets, step of je (wandel)schoenen om de verplaatsing naar school te maken. Op beide speelplaatsen is voldoende ruimte voorzien om fietsen en steps veilig te parkeren. Woon je te ver om met de fiets naar school te komen? Probeer dan samen te rijden met anderen.