secretariaat@basisschoolboseind.be

011 64 08 08

Contact:

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan dat het schoolbestuur adviseert. De directeur en het schoolbestuur hebben de plicht om de schoolraad te informeren.

Drie geledingen vormen samen de schoolraad:

  • een afvaardiging van de ouderraad
  • een afvaardiging van de personeelsleden
  • een afvaardiging van de lokale gemeenschap

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld. In haar huishoudelijk reglement bepaalt de schoolraad op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Leden van de schoolraad:

  • voorzitter: Marijke Vandijck (marijkevandijck@hotmail.com)
  • oudergeleding: Marijke Vandijck, Kim Groeneveld en Silvy Cuyvers
  • personeelsgeleding: Bie Oversteyns, Anja Nouwen en Renilde Bierkens
  • lokale gemeenschap: Marc Cox, Eliane Winters en Filip Coninx