secretariaat@basisschoolboseind.be

011 64 08 08

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan dat het schoolbestuur adviseert. De directeur en het schoolbestuur hebben de plicht om de schoolraad te informeren.

Drie geledingen vormen samen de schoolraad:

  • een afvaardiging van de ouderraad
  • een afvaardiging van de personeelsleden
  • een afvaardiging van de lokale gemeenschap

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld. In haar huishoudelijk reglement bepaalt de schoolraad op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Leden van de schoolraad:

  • voorzitter: Marijke Vandijck (marijkevandijck@hotmail.com)
  • oudergeleding: Marijke Vandijck, Kim Groeneveld en Silvy Cuyvers
  • personeelsgeleding: Bie Oversteyns, Anja Nouwen en Renilde Bierkens
  • lokale gemeenschap: Marc Cox, Eliane Winters en Filip Coninx